மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய இரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


அன்பை பகிர்ந்திடு
அறிவை பெருக்கிடு
தொழுகை செய்திடு
தோழமை வளர்த்திடு
தொடக்கம் இறையோடு
தொடர்ந்து பணிந்திடு
முழுமை நோன்போடு
முப்பது நாளோடு
முளைக்கும் மகிழ்வோடு
முடித்து கொண்டாடு

wishing-abishakram


அழுகையை மாற்றிடு
அருட்கொடை பெற்றிடு
அடைக்கலம் அவனோடு
அன்றாடம் இணைந்திடு
வழுக்கா வாழ்வோடு
வருவான் உன்னோடு
வறுமை மக்களோடு
வருவதை பகிர்ந்திடு

உண்மை உரைத்திடு
உதயமுன் தொழுதிடு
உரியதை கொடுத்திடு
உழைப்பினை மதித்திடு
கண்ணில் ஒளியோடு
கடவுள் உன்னோடு
காட்சியைக் கண்டிடு
கருணையைக் கொண்டிடு
விண்ணில் பிறையோடு
வந்திடும் நோன்போடு
விரதம் கொண்டாடு
விளைந்திடும் அருளோடு
மண்ணில் மகிழ்வோடு
மலரும் அன்போடு
மனிதம் நோக்கோடு
மாகுர்ஆன் படித்திடு!


இந்த இனிய இரமலான் திரு நாளில் நீங்கள் எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் நிறைவேறிடவும், உங்கள் வாழ்வில் குன்றா வளமும், குறைவில்லா செல்வமும், நோய் நொடியற்ற உடலும் பெற்று நலமுடன் வாழ்ந்திடவும் அல்லாவிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.wishing-abishakram

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Ramzan Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram